Як звільнитись директору товариства без рішення засновників.

Як звільнитись директору товариства без рішення засновників.

20.12
2017

Досить часто зустрічаються випадки, коли господарська діяльність юридичної особи фактично припинена, засновники не займаються справами товариства, а єдиним працівником в товаристві залишається директор.

Спокійно жити, не займаючись справами товариства, як це можуть дозволити собі засновники, у директора не вийде. Наприклад, відповідальність за порушення податкового законодавства, порядку надання фінансової звітності покладається саме на посадову особу (директора).

Процедура звільнення директора із займаної посади не може вважатись завершеною внаслідок припинення лише трудових відносин з товариством. Оскільки повноваження директора як посадової особи припиняються з моменту прийняття відповідного рішення засновниками та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

 

Таким чином, по-перше, трудові відносини директора з товариством мають бути припинені з дотриманням законодавства. По-друге, директора має бути виключено з ЄДР як керівника товариства.

Відповідно до трудового законодавства України, керівник товариства (директор), як будь-який інший працівник, має право звільнитися за власним бажанням, попередивши власника або уповноважений ним орган про таке звільнення письмово за два тижні.

У разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи, переїзду на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість, вступу до навчального закладу, вагітності та з інших поважних причин директор має право звільнитись за власним бажанням раніше двох тижнів. Такі обставини мають бути документально підтверджені.

Разом з тим, особливість звільнення директора полягає в тому, що воно відбувається за рішенням загальних зборів учасників товариства. Рішення загальних зборів учасників про призначення (звільнення) керівника товариства оформлюється у формі протоколу, на підставі якого вносяться зміни до ЄДР. Підписи засновників на протоколі засвідчуються нотаріально, а внесення змін до ЄДР має бути здійснено протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення (дата протоколу).

 

Якщо засновників не вдається зібрати та провести загальні збори, рекомендуємо дотримуватись наступного алгоритму дій:

  1. Надіслати на адресу засновників заяву про звільнення за власним бажанням директора з дотриманням двотижневого строку, передбаченого ст. 38 КЗпПУ, з супровідним листом, в якому директор ініціює проведення позачергових загальних зборів з винесенням питання звільнення директора на порядок денний. Поштове відправлення необхідно надіслати з повідомленням про вручення та описом вкладення.
  2. Забезпечити передачу справ, печатки, ввірених директору матеріальних цінностей.

При цьому, можливі такі варіанти передачі справ: справи можна передати на збереження в архів, а підтвердження надіслати засновникам; справи можна пронумерувати та прошити вручну й надіслати з описом вкладення засновникам. Важливо, щоб було підтвердження передачі директором ввірених йому справ (документів, печатки). У випадку наявності майна, за яке директор несе матеріальну відповідальність, необхідно провести інвентаризацію, опечатати майно у складі комісії (або свідків), відповідний акт надіслати засновникам.

  1. Підписати наказ про звільнення директора на підставі ст. 38 КЗпПУ та занести запис про звільнення в трудову книжку.
  2. Надати державному реєстратору заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (форма 3) та наказ про звільнення. До заяви додається квитанція про оплату офіційного збору в розмірі 480 грн. Підпис на заяві, направлений поштою, засвідчується нотаріально.
  3. У випадку, якщо державний реєстратор відмовляє у внесенні запису до ЄДР у зв’язку з відсутністю рішення засновників про звільнення директора, необхідно звертатись до суду з вимогою про визнання трудових відносин припиненими. На підставі рішення суду вносяться зміни до ЄДР. Всі підтвердження процедури звільнення (копії поштових відправлень, наказ, копію заяви, актів тощо) необхідно зберігати. Саме ці документи у своїй сукупності будуть доказами звільнення директора за власним бажанням, а отже припинення трудових відносин.

 

Таким чином, незважаючи на те, що діяльність товариства фактично припинена, директор не звільняється від обов’язку подавати до контролюючих органів фінансову звітність, сплачувати податки тощо. Продовжує нести відповідальність як посадова особа у випадках, передбачених законодавством. Лише припинення трудових відносин з товариством та внесення відповідних змін до ЄДР звільняє такого директора від можливих негативних наслідків перебування на посаді. Важливо дотриматися всіх норм законодавства при звільненні директора, щоб уникнути сплати непередбачуваних податків. Юристи компанії «HolGroup» нададуть Вам професійні консультації в сфері господарського права.

Залишилиcь запитання?