Як іноземцям усиновити дитину з України?

Як іноземцям усиновити дитину з України?

4.02
2020

Як говорив Василь Сухомлинський «Сім’я – це те первинне середовище, де людина повинна вчитися творити добро», проте на жаль, не всі мають можливість народжуватись та зростати в первинному середовищі під назвою сім’я. Мова йде про дітей, які позбавлені батьківського піклування. За даними Міністерства соціальної політики станом на 31 грудня 2018 року їх кількість становила 70 491 дитина.

Для того, щоб зменшити кількість дітей, позбавлених батьківського піклування та для забезпечення стабільних і гармонійних умов життя таких дітей, на законодавчому рівні закріплена процедура усиновлення.

Згідно статистики, більшість дітей усиновлюється українцями, проте непоодинокі випадки й усиновлення дітей іноземцями. Тому пропонуємо, розглянути вам порядок та особливості усиновлення дітей з України іноземцями.

Відповідно до статті 207 Сімейного кодексу України (далі – СК України) усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку, усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України.

Законодавством України встановлено, що дитина, яка є громадянином України може бути усиновлена іноземцями, якщо:

 1. Така дитина перебуває не менше 1го року на обліку в центральному органі виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей;
 2. Дитині виповнилось 5 років. Проте, існують виключення, які закріплені в ч. 2 ст. 283 СК України, коли усиновлення можливе до досягнення дитиною п’ятирічного віку. Зокрема, якщо усиновлювач є родичем дитини або якщо дитина страждає на хворобу, що внесена до спеціального переліку хвороб, затвердженого центральним органом виконавчої влади. Також, таке виключення поширюється на випадки, коли усиновлюються рідні брати чи сестри і тільки один з них досяг п’ятирічного віку та перебуває на обліку не менше 1го року, та коли іноземці виявили бажання усиновити дитину, яка є братом або сестрою раніше усиновленої ними дитини.
 3. Усиновлювач є старший за дитину, яку бажає усиновити на 15 років;

Відповідно до статті 212 СК України не можуть бути усиновлювачами:

 • обмежені у дієздатності;
 • визнані недієздатними;
 • позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
 • були усиновлювачами іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їхньої вини;
 • перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
 • зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
 • не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
 • страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;
 • є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;
 • були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
 • за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду;
 • є особами без громадянства;
 • перебувають у шлюбі з особою, не може бути усиновлювачем;
 • інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.

Законом України «Про охорону дитинства» встановлено, що усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземцями проводиться, якщо були вичерпані всі можливості щодо передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім’ї громадян України. У рішенні Котовського міськрайонного суду Одеської області у справі №505/2318/14-ц від 16.07.2014, подружжя зі США усиновили громадянку України, оскільки протягом одного року з моменту взяття її на облік у урядовому органі державного управління з усиновлення та захисту прав дитини не виявилося громадянина України, який бажав би її усиновити або взяти під опіку чи піклування до себе в сім’ю.

Слід зазначити, що переважне право серед іноземців для усиновлення дитини з України, мають громадяни держав, які уклали міжнародні договори з Україною про опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім’ї громадян України. Наприклад, «Договір між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах» від 22.11.1995р., «Договір між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах» від 22.11.1995р.

Облік іноземців, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні здійснює Мінсоцполітики. Іноземці, подають до Міністерства соціальної політики нотаріально засвідчену заяву про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі та перелік документів передбачених статтею 33 Постанови КМУ «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлення дітей» №905 від 08.10.2008р.. Мінсоцполітики повідомляє заявників про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі протягом семи робочих днів з дати ухвалення такого рішення у письмовій та електронній формі. Пошук дитини-сироти для усиновлення чи удочеріння здійснюється за допомогою електронного реєстру Міністерства соціальної політики України «База дітей-сиріт».

Наступним етапом є інформування кандидатів про дітей, які можуть бути усиновлені. Іноземцям надається інформація про дітей, які проживають (перебувають) в дитячих або інших закладах незалежно від форми власності та підпорядкування закладу, досягли віку п’яти років та більше року перебувають на централізованому обліку.

Після ознайомлення з інформацією про дітей, іноземці, які бажають усиновити дитину, у  присутності представника служби у справах дітей, працівників дитячого або іншого закладу, в якому проживає дитина, знайомляться з дитиною.

Згодом за знайомством та встановленням контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини із заявою про бажання усиновити дитину, яка складається українською мовою. Варто врахувати, що після знайомства дитини з усиновлювачами, необхідна письмова або усна згода дитини (залежно від віку та стану здоров’я) на усиновлення.

Відповідно до ч.4 ст. 283 СК України, результатами розгляду заяви на підставі висновку комісії Мінсоцполітики приймається вмотивоване рішення, щодо надання письмової згоди на усиновлення дитини або відмови в наданні такої згоди.

Усиновлення дітей проводиться на підставі рішення суду. Відповідно до статті 311 Цивільного процесуального кодексу України, до суду подається заява про усиновлення дитини з зазначеними в статті документами. Усиновлення вважається здійсненим із дня набрання законної сили рішенням суду.

Відповідно до статистики, відображеної на сайті Мінсоцполітики, за 2018 рік іноземними громадянами було усиновлено 372 дитини. Більшість з них, було усиновлено громадянами США – 261 дитину. За віковим критерієм, іноземці найчастіше усиновлюють дітей віком 11-17 років, за 2018 рік було усиновлено 165 дітей цієї вікової категорії.

Варто пам’ятати, що існує ряд особливостей, щодо усиновлення дітей з України іноземцями. Наприклад, стаття 285 СК України закріплює обмеження права іноземця на таємницю усиновлення дитини, яка  є громадянином України. Таке обмеження застосовується, коли усиновлювач є громадянином держави, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги або в тій країні, в якій усиновлювач постійно проживає і в яку має переїхати дитина, усиновлення не є таємним.

Ще однією особливістю є те, що до досягнення дитиною 18 років, за нею зберігається громадянство України.

Отже, усиновлення дітей з України іноземцями є хорошим способом забезпечення дітей батьками, які зможуть створити кращі побутові та соціальні умови для дітей.

Якщо вам необхідна юридична допомога при усиновленні, звертайтесь до юристів компанії HolGroup, ми з радістю вам допоможемо.

Залишилиcь запитання?