Успадкування майна у цивiльному шлюбi

Успадкування майна у цивiльному шлюбi

13.09
2017

Як показує практика, не завжди подружні відносини, оформляються в установленому
законом порядку як шлюб. У зв`язку з цим особа, яка перебуває у незареєстрованому шлюбі,
стикається з проблемами під час спадкування майна другого з подружжя за законом.
Поняття «цивільний шлюб», як прийнято називати дані відносини, визначено в
законодавстві терміном «проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу».
У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, той з подружжя,
який його пережив, та батьки.
Хоча законодавцем і визнано «цивільний шлюб», у відносинах спадкування таке подружжя
не наділено правами осіб, які перебувають зареєстрованому шлюбі. Осіб, які проживали однією
сім’єю з спадкодавцем (померлим) без реєстрації шлюбу віднесено до четвертої черги спадкоємців
за законом.
Таким чином, другий з «цивільного подружжя» зможе отримати спадщину тільки в тому
разі, якщо будуть відсутні спадкоємці попередніх трьох черг, або якщо вони не прийняли
спадщину.
З викладеного постає питання, як захистити свої майнові права, якщо спадкодавець
(померлий) має спадкоємців перших трьох черг?
За загальним правилом встановленим Сімейним кодексом України, якщо жінка та чоловік
проживають однією сім’єю, та не перебувають у зареєстрованому шлюбі, майно, набуте ними за
час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності. При цьому, слід
зазначити, що право спільної сумісної власності у осіб, які проживають однією сім’єю, може
виникнути тільки в тому випадку, коли чоловік або жінка не перебували в будь-якому іншому
зареєстрованому шлюбі. Наприклад, якщо жінка фактично не проживала з колишнім чоловіком,
але шлюб офіційно між ними не був розірваний, то в такому разі майно набуте під час «цивільного
шлюбу» не буде вважатися спільною сумісною власністю.
Критеріями, які дозволяють надати майну режиму спільного сумісного майна є:
1) час набуття такого майна;
2) кошти, за які таке майно було набуте;
3) мета придбання майна, яка дозволяє надати йому правовий режим спільної власності.
Таким чином, спільною сумісною власністю «цивільного подружжя» буде вважатися
майно, яке придбано: під час спільного проживання однією сім’єю; за рахунок коштів зароблених
під час такого проживання; та з метою задоволення потреб подружжя.
Відповідно до положень Цивільного кодексу України частки спільної сумісної власності є
рівними. Частка в спільній сумісній власності того з подружжя, хто пережив спадкодавця, не
входить до складу спадщини і не може включається до спадкового майна після смерті іншого з
подружжя.
З огляду на викладене вбачається, що другий з «цивільного подружжя» хоч і не має права
на спадкування майна в першу чергу, але має право на отримання половини майна набутого під
час проживання «у цивільному шлюбі».
Правові наслідки встановлення факту проживання у «цивільному шлюбі», так і
встановлення належності їм майна на праві спільно сумісної власності, пов’язується виключно з
набранням законної сили рішенням суду, яким такі юридичні факти встановлені.
Тому, для того що би частка спільного майна не увійшла до складу спадщини та не була
предметом поділу між спадкоємцями перших трьох черг, потрібно звернутися до суду з позовом
про встановлення факту проживання однією сім’єю без шлюбу та виділу частки у спільному
сумісному майні. Доказами проживання однією сім’єю можуть бути: реєстраційний запис у
паспорті, що свідчить про проживання такої особи в одній квартирі з померлим, свідчення сусідів,
інших свідків, тощо.

Залишилиcь запитання?