Що таке «апостиль» та для чого він необхідний?

Що таке «апостиль» та для чого він необхідний?

18.09
2019

     В реаліях сьогодення громадяни України все частіше навчаються, працюють, одружуються, тимчасово проживають за кордоном України. Для того щоб ваші документи за кордоном були дійсними їх необхідно легалізувати, шляхом консульської легалізації для країн які не є учасниками Гаазької Конвенції 1961 року або проставленням апостилю для країн-учасників Конвенції. Апостиль фактично підтверджує справжність підписів, печаток на офіційних документах, виданих в Україні. Ще однією відмінністю консульської легалізації від апостилювання є те, що на апостилювання витрачається менше часу, а документи з апостилем можуть використовуватися не в одній, а в багатьох країнах.

     Відповідно до міжнародного законодавства апостиль – це спеціальний штамп, який проставляється для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, та у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампу, якими скріплений документ, тобто підтверджує законність певного документу. Апостиль проставляється на самому документі або на окремому аркуші, що скріпляється з оригіналом документа, також він повинен відповідати зразку, що додається до Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів від 05 жовтня 1961 року.

 

Додаток до Гаазької Конвенції 1961 року

Зразок апостиля

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

 

1. Країна:……………………………………………….

 

Цей офіційний документ

2. підписаний ………………………………………………..

3. у якості ……………………………………………………….

4. містить проставлену печатку/штамп …………..

 

Підтверджено

5. у ……………………………….      6. дата ……………….

7. ким …………………………………………………………….

8. №……………………………………………………………….

9. Печатка/штамп                            10. Підпис

…………………………                   …………………………………

          Підпис, відбиток печатки або штампа на апостилі не потребують ніякого засвідчення!

 Відповідно до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджених наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 5 грудня 2003 року №237/803/151/5 апостиль проставляється:

 • на документах, які виходять від органів судової влади України;
 • на документах, які виходять від органів прокуратури України, органів юстиції;
 • на адміністративних документах;
 • на документах про освіту та вчені звання;
 • на документах, оформлених державними і приватними нотаріусами;
 • на офіційних свідоцтвах, виконаних на документах, підписаних особами у їх приватній якості таких як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або факту, який існував на певну дату, та офіційних і нотаріальних засвідченнях підписів.

      Варто зазначити, що апостиль не проставляється на оригіналах, копіях та фотокопіях паспортних документів, військових квитків, трудових книжок, дозволів на носіння зброї, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів (технічних паспортів), посвідчень особи, нормативно-правових актів, роз’яснень та правових висновків щодо їх застосування, документів, що мають характер листування.

     Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року №61 «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних документів» відповідно до Конвенції 1961 року, до якої в 2003 році приєдналася Україна, повноваження на проставлення апостиля надається:

 • Міністерству освіти і науки – на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки;
 • Міністерству юстиції – на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України;
 • Міністерству закордонних справ – на всіх інших видах документів.

Крім того, за проставлення апостиля на офіційних документах справляється консульський збір, встановлений:

 • для офіційних документів, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки і призначені для використання на території інших держав для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства – 51 гривня, для юридичних осіб – 85 гривень;
 • для документів, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України і призначених для використання на території інших держав для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства – 51 гривня, для юридичних осіб – 85 гривень.;
 • для документів, що видаються Міністерством закордонних справ України – для фізичних осіб – 150 гривень, для юридичних осіб – 450 гривень.

     Крім того, держава звільняє від сплати консульського збору осіб з інвалідністю 1, 2 груп, інвалідів Великої Вітчизняної війни, громадян, які належать до першої  категорії  потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи та дітей-сирот у разі проставляння апостиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян.

     Для проставлення апостиля до компетентних органів необхідно подати оригінал документа, на якому проставляється апостиль або його копію, засвідчену в установленому порядку та документ про оплату послуги з проставлення апостиля або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати чи його копію, засвідчену в установленому порядку.

    Строк проставлення апостиля на практиці складає від 5 до 10 днів, однак такий строк може бути як і меншим, так і більшим в залежності від навантаженості уповноважених органів.

Також, ви маєте можливість безоплатно перевірити факт видачі апостиля в Україні за допомогою Електронного реєстру апостилів на сайті Міністерства юстиції України (https://apostille.minjust.gov.ua/).

     Варто звернути увагу, що документи видані в Україні, відносно іноземних громадян (напр. свідоцтво про смерть, свідоцтво про шлюб та ін.) повинні пройти консульську легалізацію в консульстві країни, в якій вони будуть використовуватись. Тобто, для надання юридичної сили вказаним документам та подання їх до країн, які не підписали Гаазьку конвенцію, і з якими немає угод про скасування легалізації офіційних документів, вам необхідно підтвердити справжність документів, пройшовши кілька етапів легалізації в консульстві приймаючої країни.

     Проставлення апостиля означає визнання офіційних документів, виданих в Україні країнами-учасниками Конвенції. За 2018 рік таких країн стало понад 118. Проте, якщо країна – не учасник Конвенції, проставляння апостилю неможливо. У такому випадку для завірення документів застосовується процедура консульської легалізації.

За більш детальною інформацією ви можете звернутись до наших юристів.

 

Залишилиcь запитання?