ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

17.10
2016

На сьогодні є досить актуальним питання працевлаштування іноземців на території України. Законом України «Про зайнятість населення» гарантовано іноземцям та особам без громадянства право на працевлаштування на території України за умови отримання дозволу.

Дозвіл видається територіальним органом Державної служби зайнятості за місцезнаходженням підприємства на строк до одного року, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Дозвіл на працевлаштування іноземців або осіб без громадянства надається за певних умов:

 1. Якщо в Україні (регіоні) відсутні кваліфіковані працівники, спроможні виконувати відповідний вид роботи;
 2. За умови достатнього обґрунтування доцільності застосування їх праці;
 3. Іноземцям, які направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між вітчизняним та іноземним суб’єктом господарювання, за умови, що чисельність кваліфікованих іноземців, які залучаються в рамках таких договорів (контрактів), не перевищує половини загальної чисельності осіб, що працюватимуть на умовах договорів (контрактів);
 4. Іноземцям, які відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ (стаття II Генеральної угоди про торгівлю послугами) належать до категорії “внутрішньокорпоративні цесіонарії”;
 5. Іноземців чи осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Порядок видачі дозволу:

Роботодавець не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати звернення для отримання дозволу подає територіальному органові Державної служби зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії). Після спливу 15-денного строку, у випадку відсутності серед громадян України необхідного фахівця, роботодавець звертається із заявою про надання дозволу.

Для отримання дозволу на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства, роботодавцю необхідно подати такі документи:

 1. заяву;
 2. копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця чи особи без громадянства;
 3. копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому законодавством порядку;
 4. дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;
 5. документ, виданий лікувально-профілактичним закладом про те, що особа не хвора на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інші інфекційні захворювання, перелік яких визначено МОЗ;
 6. довідку, скріплену печаткою та завірену підписом роботодавця про те, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця чи особи без громадянства, відповідно до законодавства не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці. У разі наявності в роботодавця режимно-секретного органу зазначена довідка подається також за підписом керівника такого органу;
 7. довідку МВС про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають на території України, не відбувають покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється кримінальне провадження.
 8. довідку уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають за межами України, не відбувають покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється кримінальне провадження.

Роботодавець додатково подає для отримання дозволу щодо:

 1. іноземців, які направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між вітчизняним та іноземним суб’єктом господарювання, за умови, що чисельність кваліфікованих іноземців, які залучаються в рамках таких договорів (контрактів), не перевищує половини загальної чисельності осіб, що працюватимуть на умовах договорів (контрактів)- копію договору (контракту), укладеного між вітчизняним та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, що направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг);
 2. іноземців, які відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ (стаття II Генеральної угоди про торгівлю послугами) належать до категорії “внутрішньокорпоративні цесіонарії”- рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця чи особи без громадянства на роботу в Україну та копію контракту, укладеного між іноземцем чи особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;

Для отримання дозволу на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, роботодавець подає:

 1. заяву;
 2. копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні;
 3. дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра.

Територіальний орган протягом семи робочих днів з дня реєстрації документів приймає рішення щодо видачі, відмови у видачі дозволу.

Рішення оформлюється наказом територіального органу та не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня його прийняття надсилається роботодавцю поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для здійснення плати за видачу дозволу і розміщується на офіційному веб-сайті територіального органу із зазначенням таких платіжних реквізитів. Плата за видачу дозволу сплачується у розмірі 4 мінімальних заробітних плат.

Роботодавець після одержання дозволу протягом семи робочих днів з моменту укладення з іноземцем чи особою без громадянства трудового договору (контракту) подає територіальному органові засвідчену роботодавцем його копію.

Дотримання цієї умови є досить важливим, адже неподання роботодавцем копії трудового договору (контракту) спричиняє анулювання виданого дозволу.

Законом України «Про зайнятість населення» визначено перелік іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких здійснюється без дозволу.

До таких осіб належать:

 1. іноземці, які постійно проживають в Україні;
 2. іноземці, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну;
 3. іноземці, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні;
 4. представники іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України;
 5. працівники закордонних засобів масової інформації, акредитованих для роботи в Україні спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом;
 6. працівники аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт;
 7. працівники іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;
 8. священнослужителі, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;
 9. іноземці, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
 10. іноземці, які прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у вищих навчальних закладах на їх запрошення;
 11. інші іноземці у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Залучення висококваліфікованих іноземних спеціалістів і робітників, потреба в яких є відчутною для національної економіки, здійснюється на підставах, визначених Законом України “Про імміграцію”.

Продовження дії дозволу на працевлаштування

Дозвіл на працевлаштування видається строком до 1 року, тому не менш актуальним є питання продовження дії дозволу на працевлаштування. Процедура продовження дії дозволу на працевлаштування визначена вищезазначеним Порядком та полягає у наступному:

Роботодавець подає територіальному органові Державної служби зайнятості не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення дії дозволу:

 1. заяву
 2. дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;
 3. довідку МВС про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають на території України, не відбувають покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється кримінальне провадження.
 4. інші документи, визначені у разі внесення до них змін.

У випадку продовження дії дозволу на працевлаштування плата за видачу дозволу не справляється.

Залишилиcь запитання?