Для юридичних осіб

БанкрутствоДетальніше

Абонентське обслуговування


Співробітники юридичної фірми мають досвід роботи з великими суб’єктами господарювання, в тому числі і у сфері надання повного юридичного супроводження господарської діяльності підприємств та організацій.

Абонентське обслуговування являється комплексом юридичних послуг, що надаються нашою фірмою суб’єкту господарювання – юридичній чи фізичній особі, в процесі її діяльності по виконанню робіт, виробництву товарів, наданню послуг тощо. Подібне комплексне обслуговування дозволяє юристам «ХОЛГРУП» у правовому полі оперативно вирішити будь-яку конфліктну ситуацію на користь клієнта.

В рамках абонентського обслуговування доступні наступні послуги:

– надання усних та письмових консультацій з правових питань, що стосуються господарської діяльності клієнта;
– складання та правовий аналіз договорів, ведення переговорів стосовно договорів з контрагентами клієнта;
– консультування з питань застосування законодавства;
– надання правової допомоги під час проведення перевірок діяльності Клієнта компетентними органами;
– досудове врегулювання спорів;
– здійснення представництва Клієнта в суді, адміністративному, господарському суді всіх ланок та інстанцій;
– представництво в процесі виконавчого провадження;
– здійснення представництва Клієнта в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
– проведення правового аналізу діяльності Клієнта.

Вартість абонентського обслуговування підприємства залежить від обсягу виконуваних робіт і пакету послуг, що надаються.


Детальніше

Господарські спори


В господарській діяльності підприємствам часто доводиться стикатися з необхідністю захисту своїх прав та інтересів в судовому порядку, як в якості позивача, так і в якості відповідача. Кваліфікована юридична допомога в судовому процесі є необхідною умовою досягнення позитивного результату. Адвокати та юристи «ХОЛГРУП» мають багаторічний досвід в веденні судових справ в судах усіх рівнів та готові надати допомогу в наступних категоріях справ:

– господарські справи, пов’язані з проведенням розрахунків за продукцію, товари і послуги;
– господарські справи, пов’язані з договірними правовідносинами;
– господарські справи, пов’язані з укладенням, зміною та розірвання господарських договорів;
– господарські справи про визнання недійсними господарських договорів або їх окремих частин;
– господарські справи, пов’язані із застосуванням наслідків виконання господарських договорів;
– господарські справи, пов’язані з відшкодуванням матеріальної та моральної шкоди;
– господарські справи, пов’язані з відшкодуванням завданих збитків;
– господарські справи про визнання права власності та інших речових прав;
– господарські справи, пов’язані з реалізацією корпоративних прав.


Детальніше

Адміністративні спори


Специфіка здійснення підприємницької діяльності в нашій країні все частіше змушує підприємства захищати свої права в спорах з суб’єктами владних повноважень. Іноді оскарження дій представників державних органів – єдиний вихід. Спеціалісти «ХОЛГРУП» надають кваліфіковану допомогу для захисту прав та інтересів Клієнта в спорі з податковими органами, пенсійним фондом тощо:

– спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;
– спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;
– спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів;
– спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом;
– спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.


Детальніше

Трудові спори


«ХОЛГРУП» пропонує Вам повний комплекс юридичних послуг в сфері трудових правовідносин, юридичний супровід будь-яких ситуацій, що виникають в процесі співпраці працівника із роботодавцем.

Спеціалісти «ХОЛГРУП» допоможуть Вам грамотно та лаконічно оформити всі необхідні документи, супроводити процедуру їх подання, а також (за необхідності) належно відстояти законні права та інтереси Клієнта у випадку виникнення трудового спору.

Перелік послуг:
– підготовка документів у сфері трудових відносин: складання трудового договору, контракту, інших угод з роботодавцями тощо;
– консультації з питань використання різних способів оформлення трудових відносин;
– проведення переговорів з роботодавцями у випадку виникнення конфліктних ситуацій;
– представництво інтересів клієнтів в якості позивачів і відповідачів у трудових спорах в судах:
– спори щодо оплати праці та інших виплат;
– спори щодо звільнення;
– спори щодо поновлення на роботі;
– спори щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди.


Детальніше

Реєстрація підприємств


Здійснення державної реєстрації підприємства будь-якої форми власності являє собою перший та найважливіший крок до Вашої економічної незалежності та створення власного бізнесу.

Наші спеціалісти надають Вам деталізовану консультаційну підтримку з питань створення, реорганізації (перетворення, поділу, виділення) та ліквідації юридичних осіб, зміни організаційно-правової форми вже існуючих підприємств, а також з питань приведення «статутної» документації вже існуючого господарюючого суб’єкта у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Основними напрямками практики проведення державної реєстрації підприємств «ХОЛГРУП» являються:

-здійснення первинної державної реєстрації підприємств усіх законодавчо встановлених організаційно-правових форм (включаючи підготовку установчих документів та отримання печатки);
– здійснення державної реєстрації змін (зміна керівника, зміна місцезнаходження, зменшення статутного капіталу, збільшення статутного капіталу, зміна видів економічної діяльності, відновлення втрачених установчих документів підприємства та ін.);
– надання інформації (відомостей) з Єдиного державного реєстру (отримання витягів, виписок та довідок);
– здійснення державної реєстрації реорганізації та ліквідації підприємства.


Детальніше