Послуги

Для юридичних осіб
Детальніше

Для фізичних осіб
Детальніше

Складання процесуальних документів

Представництво інтересів клієнта у судах
Захист інтересів у суді можна умовно розділити на два етапи:

 • підготовка досудового розгляду (ознайомлення з матеріалами, складання процесуальних документів)
 • безпосереднє представництво інтересів у суді.

Відсутність сталої судової практики, непередбачуваність розвитку подій в судовому засіданні, непоодинокі випадки недотримання судами положень процесуального законодавства, а інколи і зухвале нехтування правами сторін, зумовлює на сьогоднішній день актуальність послуги щодо здійснення представництва в судах (представництво сторони процесу юристом або адвокатом), її затребуваність, а в більшості випадків – і нагальну необхідність.

Адвокати та юристи «ХОЛГРУП» мають можливість ефективно та належним чином здійснювати захист інтересів своїх Клієнтів, чим істотно збільшують шанси на досягнення позитивного результату.

У порядку цивільного, адміністративного, господарського судочинства спеціалісти  «ХОЛГРУП» надають кожному Клієнту (і юридичним, і фізичним особам) кваліфіковану правову допомогу та юридичний супровід.

Для захисту законних прав та інтересів Клієнтів наші спеціалісти супроводжують розгляд судових спорів на всіх етапах та у всіх інстанціях (в суді першої інстанції, в апеляційному та касаційному судах, у Верховному Суді України), в тому числі надають послугу з супроводу виконання судових рішень у відповідних компетентних органах.

Кваліфікований та надійний захист прав та інтересів Клієнта включає в себе такі важливі компоненти як:

 • розробка стратегії правового захисту та відповідної правової позиції,
 • підготовка документів процесуального характеру та
 • представництво в судах України.

Представництво інтересів Клієнта в судових органах України обов’язково включає в себе достовірне інформування Клієнта щодо правових перспектив розвитку судової справи та щодо всіх імовірних обставин та напрямках судового розгляду справи, які можуть негативно вплинути на очікуваний Клієнтом результат.

 

Юридичні консультації

Консультацію можна отримати по телефону, онлайн або при зустрічі в офісі компанії.Юридичні консультації, залежно від Вашого бажання, надаються:

 • в усній формі
 • в письмовій формі
 • юридична експертиза.

При наданні усної юридичній консультації наші юристи вислуховують Вашу проблему, оглядають наявні документи і пропонують варіанти вирішення Вашої проблеми.

В ході надання письмової юридичної консультації юрист вислуховує Вашу проблему, оглядає документи, здійснює правовий аналіз ситуації, та знаходить шляхи її вирішення. Все це оформлюється в письмовому вигляді із зазначеннями норм законодавства.

Однак, не завжди однією юридичною консультацією можливо вирішити проблему.

«ХОЛГРУП» проводить ретельний правовий аналіз кожної проблеми наших клієнтів та здійснює консультування щодо будь-яких дискусійних питань.

Будучи абсолютно чесними по відношенню до наших клієнтів, ми прагнемо надати вичерпну правову консультацію та відповідний аналіз ситуації, що склалась, не приховуючи при цьому жодних можливих ризиків та не обіцяючи неможливого.

Кваліфікований юридичний аналіз та консультація являють собою дослідження обставин справи, детальне вивчення документації та інформації, яка може мати дуже важливе значення для правильного вирішення проблеми.

Спеціалісти «ХОЛГРУП» систематизують дані, надані Клієнтом, перевіряють їх та формують позицію відповідно до вимог чинного законодавства та практики вирішення відповідних спорів.

«ХОЛГРУП» не має на меті лише отримання замовлення від клієнта – метою нашої співпраці є досягнення найбільш позитивного та очікуваного результату, що дозволяє вирішити всі наявні проблеми нашого Клієнта.

 

Аналіз, складання, супроводження договорів

Здійснення підприємницької діяльності неможливе без укладення різних видів господарських договорів. Проте і в повсякденному житті люди часто стикаються з необхідністю укласти різноманітні договори, починаючи від покупки автомобіля та закінчуючи отриманням кредиту в банку. Укладаючи договір, сторони повинні брати до уваги не тільки поставлені перед собою цілі, але також і вимоги законодавства. Юридична виваженість, чітка відповідність потребам клієнта та нормам діючого законодавства є запорукою успіху.

Спеціалісти «ХОЛГРУП» забезпечать супровід укладання договорів з урахуванням інтересів Клієнта і допоможуть розробити та втілити оптимальну схему будь-яких договірних взаємовідносин.

Комплексний правовий підхід дозволяє досягти максимального економічного ефекту та запобігти негативним наслідкам ведення підприємницької діяльності, передбачити можливі ризики при укладенні та виконанні договорів та правочинів.

У практиці супроводження договорів фірми можна виділити наступні основні напрямки:

 • консультування, підготовка, редагування та правовий аналіз усіх видів договорів, включаючи зовнішньоекономічні договори;
 • участь у переговорах з партнерами та/або контрагентами клієнта щодо укладення, виконання угод, внесення змін та доповнень до договорів;
 • юридичний аналіз договорів з метою мінімізації судових ризиків та ризиків, пов’язаних з особливостями цивільного, господарського та податкового законодавства;
 • індивідуальна розробка спеціальних договірних конструкцій, які не заборонені чинним законодавством України;
 • розробка алгоритмів захисту інтересів Клієнта в договірних відносинах;
 • підготовка юридичних висновків, меморандумів, довідок, письмових консультацій з питань, що вникають в процесі діяльності Клієнта;
 • надання консультацій щодо особливостей зовнішньоекономічної діяльності та специфіки укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів;
 • супровід відступлення права вимоги та переведення боргу;
 • юридична допомога при зарахуванні зустрічних однорідних вимог, прощенні боргу та переданні відступного;
 • консультування з питань застосування оптимальних видів забезпечення виконання зобов’язань;

представництво інтересів клієнта у випадку виникнення спорів щодо виконання договірних зобов’язань з контрагентами, органами державної влади та місцевого самоврядування.