Основні нововведення в сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Основні нововведення в сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

21.11
2016

06.10.2016 Верховною радою України внесені зміни до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» (далі – Закон), які набули чинності 02.11.2016.

  1. Виключено принцип екстериторіальності – було обмежено можливість вибору місця проведення державної реєстрації. Тепер юридичні особи та фізичні особи – підприємці можуть звернутись до державного реєстратора відповідно до свого місцезнаходження (по обласному поділу). Якщо підприємство знаходиться в м. Києві, то воно не може провести державну реєстрацію в Київській чи будь-якій іншій області, проте може подати документи будь-якому реєстратору міста Києва. Вказані зміни не стосуються реєстрації на підставі документів в електронній формі.
  2. Скасовано можливість надання інформаційних довідок.
  3. Уточнено положення щодо неможливості проведення реєстратором реєстраційних дій щодо окремих суб’єктів. Заборона на вчинення реєстраційних дій щодо суб’єкта, з яким державний реєстратор перебуває в трудових відносинах не поширюється на реєстраторів, які перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями.
  4. До Єдиного державного реєстру будуть вноситись відомості про судове рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію також щодо громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.
  5. Підписи засновників (учасників), уповноважених ними осіб або голови та секретаря загальних зборів на рішенні уповноваженого органу управління юридичної особи (протоколі), установчих документах, передавальному акті повинні бути нотаріально засвідчені (за деякими винятками, що стосуються державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань та благодійних організацій).
  6. Прямо передбачено можливість підписання установчих документів головою та секретарем загальних зборів на підставі відповідного рішення загальних зборів (крім випадків заснування юридичної особи).
  7. Введено вимогу нотаріального посвідчення справжності підпису на заяві (для юридичних осіб – рішенні уповноваженого органу) про вихід зі складу засновників (учасників).
  8. Наведено виключний перелік судових рішень, які тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі.
  9. Збільшено строк оскарження рішень, дій або бездіяльності державного реєстратора або суб’єкта державної реєстрації в адміністративному порядку (до територіальних органів Міністерства юстиції) з 30 до 60 днів.

Залишилиcь запитання?